WILANOW_1

Każdy udany projekt to efekt kilkuetapowego procesu, na który składają się m.in. inwentaryzacja i zapoznanie się z obiektem, spotkania z Inwestorami w celu poznania ich preferencji oraz prezentacja pomysłów.

Standardowo proces projektowania obejmuje dwa etapy, których efektem jest powstanie projektu koncepcyjnego oraz projektu techniczno-wykonawczego.

Projekt koncepcyjny to początek prac, podczas których opracowywane są różne aranżacje i układy przestrzenne. Po wybraniu ostatecznej wersji, powstaje wizualizacja pomysłów w technice 3D (link do przykładowych wizualizacji w portfolio). Liczba wizualizacji jest na tyle duża, aby Inwestor z łatwością mógł dokonać wyboru.

Z kolei w ramach projektu techniczno-wykonawczego, opracowywane są wszystkie elementy niezbędne podczas realizacji projektu, czyli zmiany w instalacji elektrycznej, hydraulicznej, klimatyzacji, systemie alarmowym oraz przygotowanie instalacji sprzętu audio. Każde pomieszczenie jest szczegółowo rozrysowywane technicznie, z uwzględnieniem specyfikacji materiałowej. Istotną część tego etapu stanowi zakres prac stolarskich, czyli mebli wykonywanych na zamówienie.   Ponadto Klient otrzymuje listę produktów tzw. ruchomego wyposażenia wnętrz, które mogą zostać zastąpione innymi, podobnymi pod względem stylistycznym artykułami. Inwestor może również zlecić opracowanie szczegółowego kosztorysu materiałów użytych w projekcie.

Firma Black&Chic podchodzi do inwestycji kompleksowo. Zamawia materiały i produkty według ustalonego wcześniej z klientem kosztorysu. Wynajmuje ekipy niezbędne do przeprowadzenia prac związanych z aranżowaniem przestrzeni oraz dba o ich skoordynowane działanie. Zajmuje się również odbieraniem każdego etapu prac budowlanych i wykończeniowych dokonywanych we wnętrzu, które jest w realizacji.

Firma Black&Chic zajmuje się projektowaniem nie tylko kwater prywatnych takich, jak mieszkania, apartamenty, domy i rezydencje, ale także projektowaniem biur.

WILANOW_2