WILANOW_1

Nadzór autorski to bieżąca kontrola nad wykonaniem prac budowlano-wykończeniowych pod względem ich zgodności z projektem. Podczas wizytacji na budowie, uzgadniane są detale związane z kolorystyką pomieszczeń, ostateczną aranżacją okien i ostatecznym wyborem elementów wyposażenia wnętrza.

Nadzór autorski polega również na dbaniu o weryfikację realizacji rozwiązań ustalonych z Inwestorem, ze szczególnym uwzględnieniem starannej i zgodnej z założoną estetyką realizacji prac wykończeniowych. Projektant w trakcie trwania budowy czuwa również nad logistyką inwestycji, aby każdy wykonawca przestrzegał wyznaczonego harmonogramu pracy.

WILANOW_2